Theo chính sách mới của Google những tài khoản đang sử dụng sẽ bị khóa và xóa nếu dung lượng mỗi tài khoản có dung lượng lớn hơn 100Gb.

Khách hàng muốn sử dụng tiếp vui lòng đăng ký tại đây

Những khách hàng muốn lấy lại dữ liệu vui lòng nhắn tin ở phía live chat bên phải màn hình.Friday, July 29, 2022

« Back