Thông báo

Jul 29th Về tài khoản Google

Theo chính sách mới của Google những tài khoản đang sử dụng sẽ bị khóa và xóa nếu dung lượng mỗi tài khoản có dung lượng lớn hơn 100Gb. Khách hàng muốn sử dụng tiếp vui lòng đăng ký tại đây Những khách hàng muốn lấy lại dữ liệu vui lòng nhắn tin ở phía live chat bên ... Đọc thêm »